Collection

期刊論文 [7/7]

Siblings


第1期 [13/13]
第2期 [16/16]
第3期 [11/11]
第4期 [15/15]
第5期 [14/14]
第6期 [14/14]
第7期 [14/14]
第8期 [14/14]
第9期 [22/22]
第10期 [16/16]
第11期 [13/13]
第12期 [13/13]
第13期 [12/12]
第14期 [16/16]
第15期 [24/24]
第16期 [13/13]
第17期 [10/10]
第18期 [12/12]
第19期 [15/15]
第20期 [12/12]
第21期 [14/14]
第22期 [13/13]
第23期 [12/12]
第24期 [12/12]
第25期 [11/11]
第26期 [14/14]
第27期 [16/16]
第28期 [10/10]
第29期 [16/16]
第30期 [17/17]
第31期 [13/13]
第32期 [16/16]
第33期 [11/11]
第34期 [7/7]
第35期 [15/15]
第36期 [15/15]
第37-38期 [13/13]
第39期 [13/13]
第40期 [12/12]
第41期 [11/11]
第42期 [17/17]
第43期 [15/15]
第44期 [10/10]
第45期 [11/11]
第46期 [17/17]
第47期 [18/18]
第48期 [15/15]
第49期 [14/14]
第50期 [17/17]
第51期 [13/13]
第52期 [12/12]
第53期 [11/11]
第54期 [13/13]
第55期 [18/18]
第56期 [12/12]
第57期 [8/8]
第58期 [15/15]
第59期 [9/9]
第60期 [11/11]
第61期 [25/25]
第62期 [15/15]
第63期 [23/23]
第64期 [22/22]
第65期 [22/22]
第66期 [29/29]
第67期 [38/39]
第68期 [33/33]
第69期 [36/36]
第70期 [25/25]
第71期 [22/22]
第72期 [33/33]
第73期 [27/27]
第74期 [12/12]
第75期 [19/20]
第76期 [15/15]
第77期 [16/16]
第78期 [17/17]
第79期 [9/9]
第80期 [4/4]
第81期 [8/8]
第82期 [5/5]
第84期 [11/11]

Community Statistics


近3年內發表的文件:0(0.00%)
含全文筆數:7(100.00%)

文件下載次數統計
下載大於0次:7(100.00%)
下載大於100次:7(100.00%)
檔案下載總次數:5186(0.00%)

最後更新時間: 2022-08-08 17:59

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed

Jump to: [Chinese Items]   [0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
or enter the first few letters:   

Showing items 1-7 of 7. (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

DateTitleAuthors
2001-12 促發課程改革的永續機制:『教師即課程評鑑者』的理論探究 陳美如; Chen, Mei-Ju
2001-12 建構與辯證統整課程課程發展之「系統分形模式」:系統典範與分形理論觀點 黃譯瑩; Huang, Yi-Ying
2001-12 彩色影像之人臉角度分類 林群雄; Lin, Chiunhsiun
2001-12 「從日本文學看乃木希典的殉死」 徐翔生; Hsu,Hsiang-sheng
2001-12 從組織文化相關量化研究評析競值架構 繆敏志; Miao, Min-Chih
2001-12 禮貌與政治:陳水扁總統的說辭策略 魏美瑤; Wei, Meei-Yau
2001-12 空間交互模型與普瑞夫定理 陳心蘋; Chen, Hsin-Ping

Showing items 1-7 of 7. (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page