Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/124398


Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tayvanlı Öğrencilerin Edebiyat Derslerinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Authors: 李珮玲
Contributors: 土文系
Date: 2018-01
Issue Date: 2019-07-23 13:22:47 (UTC+8)
Relation: USBIK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri Üniversitesi
Data Type: conferemce
Appears in Collections:[土耳其語文學系] 專書/專書篇章

Files in This Item:

File Description SizeFormat
index.html0KbHTML438View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing