Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/124403


Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tayvanlı Öğrencilerin Edebiyat Derslerinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Authors: 李珮玲
Contributors: 土文系
Date: 2018-11
Issue Date: 2019-07-23 13:26:47 (UTC+8)
Relation: I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, Kayseri Universitesi, pp.327-343
Data Type: book
Appears in Collections:[土耳其語文學系] 會議論文

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.pdf27540KbAdobe PDF134View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing