Collection

專書/專書篇章 [24/41]
會議論文 [3/25]
期刊論文 [33/44]
研究報告 [0/3]
考古題 [23/23]

Siblings


東南亞語言與文化學士學位學程 [16/17]
英語教學碩士在職專班 [136/142]
英國語文學系 [1557/2098]
阿拉伯語文學系 [164/295]
斯拉夫語文學系 [504/656]
日本語文學系 [407/681]
韓國語文學系 [234/497]
歐洲語文學系 [446/592]
語言學研究所 [626/792]
外文中心 [146/213]
中東與中亞研究碩士學位學程 [14/15]

Community Statistics


近3年內發表的文件:8(5.88%)
含全文筆數:83(61.03%)

文件下載次數統計
下載大於0次:83(100.00%)
下載大於100次:74(89.16%)
檔案下載總次數:68576(0.04%)

最後更新時間: 2022-07-06 16:59

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed

Jump to: [Chinese Items]   [0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
or enter the first few letters:   

Showing items 1-25 of 136. (6 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 > >>
View [10|25|50] records per page

DateTitleAuthors
2017 1000 Turkish Basic Words [Түркчө негизги 1000 сөз] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; kızı, Aymira Marat
2006 Adab el-Harb ve el-Şeca‘a’ya göre “hisar ve kuşatma geleneği” 穆思齊; UYAR, Mustafa
2018-09 Adalet Agaoglu’nun Romanlarinda Kendini Var Etme Yolunda Ilerleyen Kadin Tipleri 李珮玲; Li, Pei-Lin
2019-09 Altay Communities: Dwellings and Home Culture 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; Şahin, İlhan; Ercilasun, Güljanat K.; Taşbaş, Aymira; Çelik, M. Bilal
2019-09 Altay Communities: Family and Family Values 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; Şahin, İlhan; Ercilasun, Güljanat K.; Çelik, M. Bilal; Taşbaş, Aymira
2016 Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (A1) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; Özek, B.; Şen, İ.; Gümüş, M.
2016 Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (A2) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; Özek, B.; Şen, İ.; Gümüş, M.
2016 Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (B1) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; Özek, B.; Şen, İ.; Gümüş, M.
2017-06 Ana Dili Çince Olan Tayvanlı Öğrencilerin Türkçedeki "Siz" Adılını Öğrenirken kaşılaştığı Bazı Özel Durumlar 曾蘭雅
2013-02 Are Native "Flights" from Immigration "Port of Entry" Pushed by Immigrants?: Evidence from Taiwan 林季平; Lin, Ji-Ping
2007 Attila İlhan'ın Romanlarında Doğu-Batı Meselesi 李珮玲; Li, Pei-Lin
2012-04 Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh) İlişkin Veriler 穆思齊; UYAR, Mustafa
2010 Çağatay Türkçesine Ait Üç Destan [Three Eposes Belonged to the Chagatay Language] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan; kyzy, Aymira Marat
2012 Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu 穆思齊; UYAR, Mustafa; Danuu, Ankhbayar
2012 Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu 穆思齊; UYAR, Mustafa; Danuu, Ankhbayar
2012 Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu 穆思齊; UYAR, Mustafa; Danuu, Ankhbayar
2019-03 Çin ve Türk Kültürlerindeki Tanrı Kavramıyla İlgili Bir Kısım Söz Varlğı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 曾蘭雅
2019-02 Çin ve Türk Kültürlerindeki Tanrı Kavramıyla İlgili Bir Kısım Söz Varlğı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 曾蘭雅
2015-01 Compromise for the Community: the Early Kūfan Soft Shīʿī Traditionists and the Formation of the Four-Caliphs Thesis (al-khulafāʾ al-rāshidūn) 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
2015-10 CROSS-CULTURAL RELATION OF GIFT GIVING IN TURKISH-CHINESE PROVERBS AND IDIOMS FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE 杜爾孫; Köse, Dursun
2012 Eski Türkçede Kişi Ekleri [Person Markers in Old Turkic] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
2011 First Person Marker in Turkic 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
2009-07 Harf Inkilabindan Bugune Kadar Turkce Kelimelerin Imlasi Uzerinde Bir Degerlendirme 曾蘭雅; TSENG, Lan-ya
2012-06 Heaven, Earth and Foreigners in Chinese Historical Texts 古爾漢; KIRİLEN,Gürhan
2005 Hinduşâh Nahçivânî’ye Ait Düstûr el-Kâtib fî Ta’yîn el-Merâtib Adlı Eserde Casusluk Anlayışı 穆思齊; UYAR, Mustafa

Showing items 1-25 of 136. (6 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 > >>
View [10|25|50] records per page